Perintäpalvelut

Suomen suurimmat perintäpalvet ovat ulkomaiset Aktiv Kapital, Lindorff sekä Intrum Justitia. Lisäksi perintäpalveluita tarjoaa useammat pienemmät perintätoimistot kuten Svea Perintä Oy, OK Perintä Oy sekä iKassa Oy.

Perinnän muistutus- ja laskutuspalvelut

Muistutukset voi tapahtua esimerkiksi kirjeitse, puhelimitse, sähköpostilla, tekstiviestillä tai faksilla tilanteesta riippuen. Tarkoituksena on tehokkaasti ja järjestelmällisesti ottaa yhteyttä asiakkaaseen, mikäli maksu ei ole saapunut kohtuullisessa ajassa eräpäivästä.

Muistutuspalvelut hoitavat maksumuistutusten lähettämisen ja siirtävät erääntyneet saatavat automaattisesti perintään. Tällaisen palvelun avulla saadaan helposti maksumuistutukset perintälain 10b§ mukaisesti lähtemään 14 päivää eräpäivän jälkeen. Tällöin asiakkaan maksuhaluukkus saadaan selville mahdollisimman nopeasti.

Luotonhallinta

Luottopäästöspalvelu voi auttaa selvittämällä onko esimerkiksi asiakasyritys riittävän maksukykyinen. Ideana on ennaltaehkäistä luottotappioita.

Perinnän maksuvalvonta

Perinnän maksuvalvonta sisältää tyypillisesti laskujen lähettämisen, maksuvalvonnan suoritusten kirjaamisen, erääntyvien saatavien käsittelyn sekä koko prosenssin raportoinnin asianmukaisesti.

Käytännössä tällä voidaan nopeuttaa rahan kiertonopeutta sekä vapauttaa resursseja organisaatiossa varsinaiseen liiketoimintaan.

Jälkiperintä ja sen seuranta

Jälkiperintä on saatavien seurantaa niin, ettei saatava pääse vanhenemaan. Jälkiperittävät saatavat on tyypillisesti jo poistettu luottotappioina, koska velallinen on todettu varattomaksi. Jälkiperintä seuraa velallisen taloudellista tilannetta, ja reagoi mikäli velallisen taloudellinen tilanne muuttuu.