Perintä

Perintä tieto esittelee luotettavaa ja laadukasta perintätoimintaa harjoittavat perintätoimistot. Tarkoitus on helpottaa perintäpalveluita etsivän yrityksen urakkaa löytää laadukas perintätoimisto.

Suomen Laissa perinnällä tarkoitetaan kaikkia toimia, joiden tarkoitus on saada velallinen vapaaehtoisesti suoritamaan velkojan saatavat. Perintä perustuu siis velallisen vapaaehtoisuuteen. Saatavien velkoamiseen tuomioistuimessa tai ulosotossa ei perintälakia sovelleta.

Kuka saa periä saataviaan?

Suomessa saatavia voi periä joko alkuperäinen velkoja tai toimeksiantaja, usein perintätoimisto. Perintätoiminta on luvanvaraista, ja sitä harjoittavan yrityksen pitää pääsääntöisesti olla rekisteröinyt lääninhallituksen rekisteriin. Käytännössä ammattimaista perintää Suomessa harjoittavat perintätoimistot. Nämä toimistot tarjoavat joukon erilaisia perintäpalveluja laskutuksesta aina luotonhallinnan kautta jälkiperintään.